Skillflex ontvangt de OKAN jongeren van de Stad Mechelen.

Vandaag 5 maart mochten wij in ons kantoor de OKAN-jongeren (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers) van de Stad Mechelen ontvangen.

Het Agentschap integratie en inburgering van Mechelen koos Skillflex uit om de jongeren tijdens hun CHill-week kennis te laten maken met de lokale arbeidsmarkt en mogelijkheden om een studentenjob te zoeken.

Collega Caroline gaf de jong volwassenen een presentatie over uitzendwerk en de procedure en mogelijkheden om een ( vakantie)  job te zoeken en te vinden in de regio.

De jongeren gingen enthousiast en met de juiste informatie naar huis. 

We willen deze jongeren helpen om hun talenten te ontdekken en deze te koppelen aan de juiste (studenten) job . Op deze manier dragen we bij tot hun integratie in onze maatscahppij en arbeidsmarkt en kunnen zij hier een mooie toekomst opbouwen! 

We wensen hen alvast veel succes!

Skillflex - Your talent – Your Job – Your Future